Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hřiště Křtomil - Provozní řád

Provozní řád hřiště

Vážení návštěvníci,

toto hřiště bylo vybudováno nemalými finančními prostředky a je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času.

Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

Hřiště je určeno pro provozování následujících sportů: volejbal, nohejbal, házená, malá kopaná, tenis, badminton, lední hokej.

 

Provozní doba hřiště

Období březen až listopad

Pondělí až neděle: 8.00-21.30

Období prosinec až únor (dle počasí, při teplotě pod 0 °C možnost ledního hokeje):

Pondělí až neděle: 8.00-21.30

 

Návštěvník je povinen

 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe
 • očistit si obuv před vstupem na hřiště
 • používat doporučenou sportovní obuv s hladkou podešví, s podrážkou nezanechávající šmouhy (no marking), případně tretry pro umělé sportovní povrchy
 • užívat hřiště k účelu, k němuž je určeno, tj. ke sportovním aktivitám
 • chránit povrch hřiště před mechanickým poškozením

 

Na hřišti platí zákaz

 • poškozování a znečišťování areálu hřiště, jeho vybavení a zařízení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • vjezdu vozidel, kočárků, skateboardů, jízdních kol, kolečkových bruslí, koloběžek a tříkolek
 • skladování materiálu na hrací ploše

 

Ke vstupu na hřiště slouží čip, kterým odemknete elektronický zámek. Tento čip si mohou občané pořídit na obecním úřadě ve Křtomili. Každý, kdo hřiště odemkne, je povinen po ukončení svých sportovních aktivit hřiště uklidit a opětovně uzamknout. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů pokutou. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně správci objektu. Zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

 

Správce: Obec Křtomil

Telefonní kontakt: 581 711 091, 602 514 403